Μενού Κλείσιμο

Απλώνουμε χέρι φιλίας

Κατηγορία: 2022-2023, Β Τάξη

Στα πλαίσια καλλιέργειας της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και ανάδειξης των χαρακτηριστικών που διέπουν την αξία της φιλίας,

με στόχο τη σύσφιξη των δεσμών της ομάδας της τάξης, οι μαθητές του Β2 τμήματος αφού συζήτησαν μεταξύ τους για τη σημασία της φιλίας,

δημιούργησαν ένα κολάζ με τίτλο “Απλώνουμε χέρι φιλίας “ διακρίνοντας τις φιλικές από τις μη φιλικές πράξεις.

 Υπεύθυνη της δράσης: Κώνα Δέσποινα