Μενού Κλείσιμο

Ενημερωτική Δράση Αγωγής Υγείας με θέμα: «Εθισμός στο διαδίκτυο»

Κατηγορία: 2021-2022, Διαδίκτυο, Ε Τάξη, Εκδηλώσεις, ΣΤ Τάξη

Την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022, και ώρα 10:30 π. μ. οι μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων

παρακολούθησαν την ενημερωτική δράση με θέμα: «Εθισμός στο διαδίκτυο» από το προσωπικό της

1ης Τ.ΟΜ.Υ. Ιωαννίνων κα Γούλα Αγάπη, επισκέπτρια υγείας και την κα Πάτρα Παρασκευή, νοσηλεύτρια.

Η παραπάνω ενημερωτική δράση αφορούσε την ενδυνάμωση υγείας των εφήβων και

υλοποιήθηκε κατόπιν συνεννόησης με τη Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας κα Μπόνια Αικατερίνη

και με τη συγκατάθεση των γονέων των μαθητών.