Μενού Κλείσιμο

Η γωνιά του διαλόγου

Κατηγορία: 2021-2022

Στα πλαίσια των δράσεων που αφορούν τη βελτίωση των σχέσεων των μαθητών

εκτός από τις δράσεις που έγιναν μέσα στις τάξεις, δημιουργήθηκε,

με την βοήθεια της εικαστικού του σχολείου στην αυλή μια γωνιά όπου τα παιδιά,

κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, μπορούν να

πηγαίνουν και να επιλύουν τις διαφωνίες- συγκρούσεις τους με μοναδικό “όπλο” το διάλογο!