Μενού Κλείσιμο

Καθαρίζουμε την αυλή του σχολείου μας

Κατηγορία: 2023-2024, Α Τάξη, Β Τάξη

Οι μικροί μαθητές του σχολείου μας έδωσαν το καλό παράδειγμα στα πλαίσια της ανακύκλωσης.

Με εφόδια γάντια και σακούλες ξεχύθηκαν στην αυλή του σχολείου, μάζεψαν κάθε σκουπιδάκι,

ξεχώρισαν τα ανακυκλώσιμα υλικά, δίνοντας ένα μάθημα καθαριότητας και ανακύκλωσης σε όλους τους μαθητές.

Κάνουμε πράξη το μήνυμα: “Προστατεύω το περιβάλλον – Φροντίζω για το αύριο”

Υπεύθυνοι δράσης:

Καλλιόπη Βίτσα

Χαράλαμπος Παππάς

Χρυσούλα Σκαργιώτη

Μαριάννα Μπέρτσου

Βασίλειος Χουλιάρας