Μενού Κλείσιμο

Μουσικά-Θεατρικά παιχνίδια

Κατηγορία: 2021-2022

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης που αφορά τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων

των μαθητών έγιναν πολλές δραστηριότητες θεατρικών και μουσικών παιχνιδιών!

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ειρηνική διευθέτηση συγκρουσιακών καταστάσεων

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί:

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΛΙΑΝΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΝΤΗΣ