Μενού Κλείσιμο

Παιδιά ας μιλήσουμε για το περιβάλλον και την ανακύκλωση

Κατηγορία: 2022-2023, Δ Τάξη

Τα παιδιά ζωγράφισαν, έβαλαν στο χαρτί σκέψεις, ιδέες, ευχές για ένα καθαρότερο περιβάλλον, ένα όμορφο αύριο με τη βοήθεια της ανακύκλωσης,

στα πλαίσια του προγράμματος «Παιδιά ας μιλήσουμε για την ανακύκλωση και το περιβάλλον» και στη Διάχυση καλών πρακτικών στην

εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία.

Με αυτές τις ζωγραφιές φτιάξαμε το βιβλίο μας, ενώ μιλήσαμε και αναλύσαμε με τους μαθητές το χθες, το σήμερα, το αύριο της ανακύκλωσης

στη χώρα μας και τι μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς για αυτό, ώστε να πετύχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Υπεύθυνοι Δράσης:

Καλλιόπη Βίτσα

Χαράλαμπος Παππάς

Χρυσούλα Σκαργιώτη

Βασιλική Παππά

Αθανάσιος Βόλλας

Κωνσταντίνα Λισγάρα