Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα: «Η Μικρασιατική καταστροφή και ο ξεριζωμός»

Κατηγορία: 2021-2022, ΣΤ Τάξη

Στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο «Η Μικρασιατική καταστροφή και ο ξεριζωμός»

που πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης και εντάσσεται στη θεματική των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

«Φροντίζω το περιβάλλον» και στην υποθεματική «Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά»

οι μαθητές των δύο τμημάτων ήρθαν σε επαφή με την Ποντιακή μουσική μαθαίνοντας ποντιακούς χορούς

από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής κ. Παππά Χαράλαμπο.

 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:

Παππάς Χαράλαμπος

Ζήκος Αλέξιος

Λαμπριανίδη Ελευθερία