Μενού Κλείσιμο

Τα σχολεία μελετούν τους Σεισμούς

Κατηγορία: 2022-2023, Εκδηλώσεις

Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 03/03/2023 εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος SEISMO-Lab για την ένταξη της Εκπαιδευτικής Σεισμολογίας στα σχολεία σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Εταιρεία και την Α/θμια Εκπαίδευση Ιωαννίνων.

Περισσότεροι από 30 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη φύση, τους στόχους και τις απαιτήσεις του προγράμματος, να γνωρίσουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας της Καθολικής μάθησης, να εξοικειωθούν με βασικές αρχές της εκπαιδευτικής σεισμολογίας και να εξασκηθούν σε υποδειγματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες σεισμολογίας στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου μας.