Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Τάξεις

Επίσκεψη στην Έκθεση «Άβαξ | Πλευρές της Ιστορίας των Υπολογιστών στην Ελλάδα»

    Στις 27-4-2012 οι μαθητές της Έκτης τάξης επισκέφτηκαν την έκθεση «Άβαξ | Πλευρές της Ιστορίας των Υπολογιστών στην Ελλάδα», όπου ενημερώθηκαν για την…

Ελεύθερη Δημιουργία μαθητών στην EasyLogo (2011-2012)

Παρακάτω εμφανίζονται κάποιες εργασίες των μαθητών της Έκτης τάξης στα πλαίσια της εκμάθησης του προγραμματιστικού περιβάλλοντος EasyLogo**. Με τη χρήση του προγράμματος οι μαθητές σχεδιάζουν…

Υλικό για το μάθημα – Δραστηριότητες ζωγραφικής που συζητήθηκαν στο μάθημα

  Μεταξύ άλλων, στο μάθημα Τ.Π.Ε. οι μαθητές της Β΄ τάξης ασχολούνται με εφαρμογές ζωγραφικής, με σκοπό την εξοικείωσή τους με το χειρισμό του ποντικιού…

Υλικό για το μάθημα – Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού

  Στα πλαίσια της πράξης ‘Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα’ διοργανώθηκε μια επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Πληροφορικής με θέμα ‘Αξιοποίηση εκπαιδευτικού Υλικού’, στην…

Υλικό για το μάθημα – Προγραμματιστικό Περιβάλλον Kodu

  Παρακάτω εμφανίζονται κάποια παραδείγματα που αναπτύχθηκαν στο μάθημα του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Kodu**. Με τη χρήση του προγράμματος οι μαθητές εξοικειώνονται με τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό,…

Υλικό για το μάθημα – Προγραμματιστικό Περιβάλλον EasyLogo

  Παρακάτω εμφανίζονται κάποια παραδείγματα που αναπτύχθηκαν στο μάθημα του προγραμματιστικού περιβάλλοντος EasyLogo**. Με τη χρήση του προγράμματος οι μαθητές σχεδιάζουν απλά ή σύνθετα σχήματα,…