Μενού Κλείσιμο

Ελεύθερη Δημιουργία μαθητών στην EasyLogo (2011-2012)

Παρακάτω εμφανίζονται κάποιες εργασίες των μαθητών της Έκτης τάξης στα πλαίσια της εκμάθησης του προγραμματιστικού περιβάλλοντος EasyLogo**. Με τη χρήση του προγράμματος οι μαθητές σχεδιάζουν…

Υλικό για το μάθημα – Δραστηριότητες ζωγραφικής που συζητήθηκαν στο μάθημα

  Μεταξύ άλλων, στο μάθημα Τ.Π.Ε. οι μαθητές της Β΄ τάξης ασχολούνται με εφαρμογές ζωγραφικής, με σκοπό την εξοικείωσή τους με το χειρισμό του ποντικιού…

Κατασκευή Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

Το Δεκέμβριο του 2011 οι μαθητές του Σχολείου με τη βοήθεια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και των Διδασκόντων κατασκεύασαν Χριστουγεννιάτικα Στολίδια από πηλό…

Υλικό για το μάθημα – Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού

  Στα πλαίσια της πράξης ‘Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα’ διοργανώθηκε μια επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Πληροφορικής με θέμα ‘Αξιοποίηση εκπαιδευτικού Υλικού’, στην…

Υλικό για το μάθημα – Προγραμματιστικό Περιβάλλον Kodu

  Παρακάτω εμφανίζονται κάποια παραδείγματα που αναπτύχθηκαν στο μάθημα του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Kodu**. Με τη χρήση του προγράμματος οι μαθητές εξοικειώνονται με τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό,…