Μενού Κλείσιμο

Έρευνα μαθητών του Δ2 (2013-2014) – Ανακύκλωση

Κατηγορία: Δ Τάξη

Στα πλαίσια του μαθήματος Τ.Π.Ε. οι μαθητές του τμήματος Δ2 διεξήγαγαν μια έρευνα με θέμα την Ανακύκλωση.

Η έρευνα διενεργήθηκε τμηματικά σε τρεις φάσεις, που περιελάμβαναν:

  • Τη δημιουργία ερωτηματολογίου, που απαντήθηκε από τους μαθητές της Ε΄ τάξης του σχολείου. Για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα κειμενογράφου (LibreOffice Writer), και μέσα από τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη συγγραφή κειμένου και τις βασικές μορφοποιήσεις (γραμματοσειρές, στοιχίσεις, κουκίδες, …).

Μπορείτε να δείτε το ερωτηματολόγιο εδώ:

d1 survey

  • Την καταγραφή των απαντήσεων σε πίνακα για στατιστική μελέτη. Χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα επεξεργασίας λογιστικών φύλλων (LibreOffice Calc), και οι μαθητές απέκτησαν μια εισαγωγική εμπειρία στη δημιουργία, τη μορφοποίηση και ανάλυση δεδομένων με γραφήματα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποια γραφήματα από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου:

d1 1

d1 2

  • Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων με πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων (Libre Office Impress). Δημιουργήθηκαν διαφάνειες στις οποίες παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα από την έρευνα των μαθητών. Έτσι οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την έννοια της παρουσίασης και την εισαγωγή εικόνων και εφέ στις διαφάνειες.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση των μαθητών εδώ:

d1 cover

 

 

* Συντονίστρια της δραστηριότητας ήταν η εκπαιδευτικός Πληροφορικής του Σχολείου Σπυρονίκου Αικατερίνη.