Μενού Κλείσιμο

Υλικό για το μάθημα – Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού

Κατηγορία: ΣΤ Τάξη

 

Στα πλαίσια της πράξης ‘Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα’ διοργανώθηκε μια επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Πληροφορικής με θέμα ‘Αξιοποίηση εκπαιδευτικού Υλικού’, στην οποία παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων και τα εργαλεία EasyLogo** και Kodu** που χρησιμοποιήθηκαν στο μάθημα Τ.Π.Ε. στη ΣΤ’ τάξη.

Στόχος είναι η διάδοση των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος, ώστε να αποτελέσουν υλικό που θα χρησιμοποιηθεί από άλλους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής στα δικά τους μαθήματα, είτε αυτούσια είτε ως πηγή έμπνευσης για άλλες δραστηριότητες.

 

Στην παρουσίαση που είναι διαθέσιμη εδώ σε μορφή .pdf, κάποιες εικόνες που ήταν animatwed .gif είναι απενεργοποιημένες. Για να δείτε τις κινούμενες εικόνες, μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα με τα παραδείγματα.

 

 

* Συντονιστής της δραστηριότητας ήταν ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής του Σχολείου Κυριαζής Ιωάννης.

 

** ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους συνδέσμους που οδηγούν έξω από την ιστοσελίδα του Σχολείου, το Σχολείο δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητα τους.