Μενού Κλείσιμο

Ελεύθερη Δημιουργία μαθητών στην EasyLogo (2013-2014)

Κατηγορία: ΣΤ Τάξη

Παρακάτω εμφανίζονται κάποιες εργασίες των μαθητών της Έκτης τάξης στα πλαίσια της εκμάθησης του προγραμματιστικού περιβάλλοντος EasyLogo**. Με τη χρήση του προγράμματος οι μαθητές σχεδιάζουν απλά ή σύνθετα σχήματα, όχι ζωγραφίζοντας, αλλά δίνοντας εντολές σε μια γραφίδα. Οι εντολές είναι της μορφής:

 commands

  …

 

 

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τον υπολογιστή ως ένα εργαλείο προγραμματισμού, θα κατανοήσουν δηλαδή ότι ο υπολογιστής εκτελεί τις οδηγίες – εντολές που του δίνει ο άνθρωπος – προγραμματιστής, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα αναλυτικής και συνθετικής σκέψης.

 

 


 

 ΣΤ1

{gallery}2014-03-02_st1_easylogo{/gallery}

 


 

ΣΤ2

{gallery}2014-03-02_st2_easylogo{/gallery}

 


 

ΣΤ3

{gallery}2014-03-02_st3_easylogo{/gallery}

 


 

 

* Συντονίστρια της δραστηριότητας ήταν η εκπαιδευτικός Πληροφορικής του Σχολείου Σουλίδου Αικατερίνη.

** ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους συνδέσμους που οδηγούν έξω από την ιστοσελίδα του Σχολείου, το Σχολείο δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητα τους.