Μενού Κλείσιμο

Εγγραφή μαθητών στην Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2015-2016

Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2015-2016,

οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών οφείλουν να προσκομίσουν από 1 έως και 21 Ιουνίου 2015 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: