Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: ΣΤ Τάξη

Σήματα Κυκλοφορίας στην EasyLogo

Για την εξοικείωσή τους με το σχεδιασμό πολύπλοκων αντικειμένων οι μαθητές σχεδίασαν στο προγραμματιστικό περιβάλλον EasyLogo κάποια σήματα κυκλοφορίας: {gallery}2014-11-10_easylogo_signs{/gallery}   * Συντονιστής της δραατηριότητας…

Ελεύθερη Δημιουργία των μαθητών στο Scratch (2013-2014)

Παρακάτω εμφανίζεται το video μιας εργασίας των μαθητών της Έκτης τάξης στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. Οι μαθητές δημιούργησαν έναν μικρόκοσμο εμπνευσμένο από το περιβαλλοντικό πρόγραμμα…

Ελεύθερη Δημιουργία μαθητών στην EasyLogo (2013-2014)

Παρακάτω εμφανίζονται κάποιες εργασίες των μαθητών της Έκτης τάξης στα πλαίσια της εκμάθησης του προγραμματιστικού περιβάλλοντος EasyLogo**. Με τη χρήση του προγράμματος οι μαθητές σχεδιάζουν…

Ελεύθερη Δημιουργία μαθητών στην EasyLogo (2012-2013)

Παρακάτω εμφανίζονται κάποιες εργασίες των μαθητών της Έκτης τάξης στα πλαίσια της εκμάθησης του προγραμματιστικού περιβάλλοντος EasyLogo**. Με τη χρήση του προγράμματος οι μαθητές σχεδιάζουν…

Επίσκεψη στην Έκθεση «Άβαξ | Πλευρές της Ιστορίας των Υπολογιστών στην Ελλάδα»

    Στις 27-4-2012 οι μαθητές της Έκτης τάξης επισκέφτηκαν την έκθεση «Άβαξ | Πλευρές της Ιστορίας των Υπολογιστών στην Ελλάδα», όπου ενημερώθηκαν για την…

Ελεύθερη Δημιουργία μαθητών στην EasyLogo (2011-2012)

Παρακάτω εμφανίζονται κάποιες εργασίες των μαθητών της Έκτης τάξης στα πλαίσια της εκμάθησης του προγραμματιστικού περιβάλλοντος EasyLogo**. Με τη χρήση του προγράμματος οι μαθητές σχεδιάζουν…

Υλικό για το μάθημα – Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού

  Στα πλαίσια της πράξης ‘Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα’ διοργανώθηκε μια επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Πληροφορικής με θέμα ‘Αξιοποίηση εκπαιδευτικού Υλικού’, στην…

Υλικό για το μάθημα – Προγραμματιστικό Περιβάλλον Kodu

  Παρακάτω εμφανίζονται κάποια παραδείγματα που αναπτύχθηκαν στο μάθημα του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Kodu**. Με τη χρήση του προγράμματος οι μαθητές εξοικειώνονται με τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό,…